TÊN CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA!

TÊN CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA! Quần đảo Trường Sa có hàng trăm đảo nổi và đảo chìm, hiện nay Việt Nam đang quản lý 21 đảo (33 điểm đóng quân) gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm. Để giúp mọi người dễ nhớ tên các đảo tôi soạn thành bài thơ lục bát để mọi người tham khảo.

Nhiều người chưa thuộc hết tên —Đảo chìm, đảo nổi cho nên hay nhầm

Đảo chìm còn gọi Đá ngầm—-Nước lên đảo ngập, như trầm mình thôi!

Đảo nổi thì đã rõ rồi——Nước lên như mảng bè trôi xa mờ—-Vào gần trông thật nên thơ—-Cây xanh che phủ, nhấp nhô mái nhà.

Thưa rằng Quần đảo Trường Sa—–Có 9 đảo nổi, chìm là 12

Tôi xin tóm tắt thành bài—–Tên 21 đảo để ai cũng tường!

9 ĐẢO NỔI

Trường Sa thị trấn mến thương—-Là đảo lớn nhất có đường tầu bay

Song Tử Tây lớn thứ hai—-Nam Yết không rộng, nhưng dài, thứ ba.

Sinh Tồn gần với Sơn Ca—–Sinh Tồn Đông tiếp theo là Phan Vinh

Trường Sa Đông nhỏ mà xinh—–Phía Nam có mỗi một mình An Bang.

12 ĐẢO CHÌM

Phía Bắc có đảo Đá Nam—–Đá Lớn 3 điểm luồng làm khá to—–Tầu vào neo đậu trong hồ

Mặc cho bão lớn sóng to thế nào.——-Đá Thị, Cô Lin, Len Đao—–Mỗi đảo một điểm thảo nào giống nhau

Tốc Tan ba điểm từ đầu——-Hồ to, luồng rộng tầu vào tự do.——-Núi Le hai điểm có hồ

Nhưng luồng chưa có để cho tầu vào——-Tiên Nữ tên đẹp làm sao——Nằm xa bờ nhất, ngọn sào phía đông.

Đá Tây bạn có biết không——Nơi Bộ Thủy Sản nuôi trồng cá tôm——Cùng 3 điểm đảo sớm hôm

Tầu bè qua lại vui hơn ở bờ.——-Đá Đông tròn rộng, có hồ——Nhưng luồng hơi hẹp, ra vô hơi phiền

Thuyền Chài ai đã đặt tên——Hình như tại giống con thuyền hay chăng!—–Còn một đảo nữa thưa rằng

Là đảo Đá Lát ở đằng phía Tây——-Từ bờ ra tới đảo này—–Tầu ra thăm đảo, một ngày tới nơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *