Tin Vui: Bộ Lao Động Đài Loan chính thức tăng mức lương cơ bản,30,586 Đài tệ cho lđ và 20866 đài tệ cho gvgđ từ 15/7

Theo cuộc họp sáng ngày 10/7, Bộ Lao Động Đài Loan chính thức tăng mức lương cơ bản, có sự góp mặt của Tổng thống Thái Anh Văn đứng ra chủ trì, sau khoảng bốn tiếng đồng hồ thảo luận thì đã đưa ra nghj quyếf.

 

 

“Mức lương cơ bản hàng tháng sẽ tăng cho những du học sinh, lao động xuất khẩu, thăm thân và các diện khác quyết định này được áp dụng bắt đầu từ sau ngày 15/7/2022, tốc độ tăng khoảng 15,72%, mức lương tăng lên 30,586 Đài tệ.

Bộ Tuyển dụng và lao động Đài Loan đã chính thức công bố áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 15/7/2022 là 30,586 Đài tệ/tháng mức tăng lương tối thiểu cao nhất kể từ năm 1988.

 

Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng là 30,586 Đài tệ, với thời gian làm việc tiêu chuẩn 48 giờ/tuần (bao gồm ngày nghỉ có lương). Mức lương tối thiểu sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bất kể ngành nghề.

 

Thêm vào đó Bô lao động cũng tăng lương cơ bản cho những người làm bên ngành hộ lý giúp việc gia đình từ 17.000 lên thành 20866 đài tệ .Đây được cho là sự quan tâm đặc biệt tợi những chị em sau 7 năm không tăng lương cơ bản.

 

Trước đó, Ủy ban lương tối thiểu đã chốt mức lương tối thiểu năm 2022 sau khi tiến hành biểu quyết vào ngày 6/7. Bộ lao động yêu cầu cải cách toàn bộ chế độ lương tối thiểu cho các công dân đặc biệt là công dân ngoại quốc.

Trung bình 1.95 triệu người sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Thời gian nghị quyết thực thi sẽ được bộ Lao động báo cáo lên Viện Hành chính để thẩm định chính thức vào ngày 15/7/2022.

 

Bộ Lao Động đã chỉ ra rằng, lần họp này các ủy viên tham gia hội nghị có thái độ tương đối hăng hái.

Mọi người đều nhiệt tình tham gia phát biểu ý kiến, việc điều chỉnh mức lương cơ bản có liên quan đến khá nhiều phương diện trong đại dịch Covid-19.

 

Thông qua những lần trao đổi ý kiến quan điểm từ nhiều phía đặc biệt là từ phía chính phủ thì tất cả đều thống nhất. Cụ thể mức lương sẽ tăng ở các tỉnh từ ngày 15/7/2022.

 

Quyết định này đưa ra đều đã xem xét tình hình chung của nền kinh tế – xã hội bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, chi phí vật giá tiêu dùng, Lực lượng suất lao động và mức thu nhập hàng tháng của người lao động tại nơi làm việc và từ những nguồn khác nhau.

Bộ trưởng bộ lao động nói khi mức lương cơ bản tăng thì cuộc sống cơ bản của người lao động được cải thiện đặc biệt là các lao động ngoại quốc đang trong tình hình khó khăn của dịch bệnh, kích thích khả năng tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Đó sẽ là điều kiện thuận lợi nền kinh tế phát triển. Và nhiều hơn nữa đó là động lực để nguồn lao động làm việc, xây dựng được mối liên kết hài hòa giữa công ty với người lao động, hợp tác với nhau để tạo một đất nước giàu mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *