Tin vui: Bắt đầu từ tháng 8 Đài Loan tăng khoản trợ cấp nuôi con nhỏ thành 5000/tháng

Để khuyến khích sinh con, Viện Hành chính tuyênbố bắt đầu từ tháng 8 tăng khoản trợ cấp nuôi con nhỏ thành 5.000 Đài tệ/tháng. Đồng thời cũng mở rộng khoản trợ cấp chăm sóc giáo dục mầm non đối với trẻ nhỏ từ 0 tuổi tới 2 tuổi là 5.500 Đài tệ/tháng; từ 2 tuổi tới 6 tuổi đi học ở trường mẫu giáo công lập và mẫu giáo tự thục dự bị hợp tác với nhà nước, sẽ được hỗ trợ học phí cao nhất là 3.000 Đài tệ; đồng nghĩa là từ đứa con thứ 2 trở lên đi học mẫu giáo công lập đều được miễn học phí.

 

Để khuyến khích sinh con, Viện Hành chính tuyênbố bắt đầu từ tháng 8 tăng khoản trợ cấp nuôi con nhỏ thành 5.000 Đài tệ/tháng. Đồng thời cũng mở rộng khoản trợ cấp chăm sóc giáo dục mầm non đối với trẻ nhỏ từ 0 tuổi tới 2 tuổi là 5.500 Đài tệ/tháng;

 

từ 2 tuổi tới 6 tuổi đi học ở trường mẫu giáo công lập và mẫu giáo tự thục dự bị hợp tác với nhà nước, sẽ được hỗ trợ học phí cao nhất là 3.000 Đài tệ; đồng nghĩa là từ đứa con thứ 2 trở lên đi học mẫu giáo công lập đều được miễn học phí.

 

Người phát ngôn Viện Hành chính ông La Bỉnh Thành: “Tiền trợ cấp nuôi con nhỏ do chính phủ hỗ trợ, từ mỗi tháng 3.500 Đài tệ hiện hành, được tăng lên thành 5.000 Đài tệ/tháng. Trẻ do ông bà hay cha mẹ tự chăm sóc đều được lĩnh cả.”

 

Giảm học phí, tăng thêm chỉ tiêu cho nhà trẻ và trường mẫu giáo

Đốj mặf tình trạng chỉ tiêu nhập học ở nhà trẻ và trường mẫu giáo cung không đủ cầu, Viện Hành chính nhấn mạnh, trong lĩnh vực mở rộng dịch vụ chăm sóc giáo dục mầm non, tính đến tháng 6 năm nay, đã lũy kế tăng thêm 342 địa điểm gửi trẻ công lập dành cho trẻ nhỏ từ 0 tới 2 tuổi, và tăng hơn 90.000 chỉ tiêu suất nhập học; ngoài ra, có thể cung cấp 470.000 chỉ tiêu cho trẻ em từ 2 tuổi tới 6 tuổi, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *